การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 8
โพสเมื่อ : วันที่ 26 มกราคม 2555
เอกสารแนบ :

เด็กหญิงวริษา  สุขกาญจนะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันกิจกรรมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ