การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ( กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ)
โพสเมื่อ : วันที่ -
เอกสารแนบ :
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ด้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 2 ประเภททีม ระดับชั้น ป.4-6 จากการแข่งขันร้องเพลงคุณธรรม เด็กหญิงจันทกานต์ ด้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 2 ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ป.4-6 จากการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ( ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2554)