รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-3(ทีม)
โพสเมื่อ : วันที่ -
เอกสารแนบ :
         รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้น  ป.1-3  จากการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2553 เทศบาลมืองสงขลา
          1.  เด็กชายศราวิน  พงศ์โกศล ป.3 
          2.  เด็กชายศรันย์ภัทร  หีตช่วย ป.3