กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : วันที่ 1 เมษายน 2551
เอกสารแนบ :
กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักรับประทาน นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ ผลผลิตจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนนำผลผลิตกลับไปรับประทานที่บ้านและนำผลผลิตมาให้ทางโรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันร่วมกันรับประทานด้วยความภาคภูมิใจ